مشعل ( شیپوری ) خطی

کد محصول : n101

توضیحات : طول کل مشعل : 94cm طول لوله مشعل : 70cm طول قسمت شعله :55cm نوع سوخت : گاز طبیعی و گاز مایع

موجودی در انبار : 0