شاطر هستم گرد پز

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09379936472

کار دائمی حقوق بالا با بیمه جای با دود و دم نمیام

لوکیشن

میزان پخت: بالا 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۵سال