۱

5 ماه قبل

محل
اصفهان / اصفهان
دسته بندی
تافتون
زیر دست بندی
نیازمند همکار
شماره تلفن 09131702362

نیازمند‌ناوندزن‌کیسه‌ای۴۰۰۰۰

خ‌امام‌خمینی‌تابلوخانه‌اصفهان‌

لوکیشن

میزان پخت: 12

نوع کار: دائمی

نوع پخت: سنتی

بیمه: دارد

روزهای تعطیل: چهارشنبه

حقوق: کیسه‌‌ای

جای خواب: ندارد

غذا: صبحانه