خمیرگیر تافتون هستم

2 سال قبل

محل
اردبیل / اردبیل
دسته بندی
تافتون
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09053983208

خمیرگیر تافتون هستم فقط دائمی کار میکنم

لوکیشن

میزان پخت: فقط پخت بالا

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: 2