مغازه بربری برای اجاره

11 ماه قبل

محل
بوشهر / عسلویه
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
اجاره دار
شماره تلفن 09378860140

بربری برای اجاره میخواستم هر شهری بود

جنوب

لوکیشن

سهمیه: ۳۰۰

جواز: آزاد

پخت روزانه: ۱۰

پول پیش: توافقی

اجاره: توافقی