شاطربربری جویایی کار

11 ماه قبل

محل
تهران / بومهن
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09196689092

شاطربربری جویایی کاردرتهران وحومه

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: