به یکخمیرنیازمندیم

10 ماه قبل

محل
تهران / اسلام شهر
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
نیازمند همکار
شماره تلفن 09195390576

به یک خمیرگیرنیازمندیم

تهران

لوکیشن

میزان پخت: 7

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

بیمه: ندارد

روزهای تعطیل: اختیاری

حقوق: توافقی

جای خواب: دارد

غذا: بر عهده کارگر