بربری

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09196917545

سلام جویای کار کمکی تا سر برج خمیر گیر یا چونه گیری فرقی نمیکنه

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: کمکی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: 15