شاطر وخمیرگیر دستگاه هستم از همکاران کسی نیاز داشت تماس بگیر فقط تهران

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
تافتون
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09210173358

محیط کار سالم تمیز

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۳