نیازمند همکاری بربری برای منطقه ۱۴

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
نیازمند همکار
شماره تلفن 09940082885

به یک همکار بربری نیازمندیم از ساعت ۵ونیم الی ۱۱ونیم میزان پخت ۲ونیم کیسه

پیروزی

لوکیشن

میزان پخت: 2.5

نوع کار: دائمی

نوع پخت: سنتی

بیمه: ندارد

روزهای تعطیل: از ساعت ۵ونیم تا ۱۱ونیم

حقوق:

جای خواب: دارد

غذا: صبحانه