شاطر بربری هستم همه مدل میپزم سالم

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09352306682

شاطر بربری هستم ۲۰ ساله سالم همه مدل میپزم اهل زنجان

لوکیشن

میزان پخت: بالا 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: