شاطر لواشی دائمی نیازمندیم

11 ماه قبل

محل
تهران / اسلام شهر
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
نیازمند همکار
شماره تلفن 09904754029

شاطر لواشی دائمی نیازمندیم

اسلامشهر

لوکیشن

میزان پخت: 6

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

بیمه: دارد

روزهای تعطیل: جمعه

حقوق: ۲۰۰۰۰۰

جای خواب: دارد

غذا: شام