شاطر بربری هستم جویای کار در کرج

11 ماه قبل

محل
البرز / کرج
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09170250570

کار فقط تو کرج باشه چون متاهل هستم و نمیتونم شب ها بمونم

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۱۰