فرکار اماده کار در زنجان

2 سال قبل

محل
زنجان / زنجان
دسته بندی
فانتزی
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 02183373778282

فانتزی کارم

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۵سال