نیازمند به اجاره نانوایی لواشی

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
اجاره دار
شماره تلفن 09037337397

خواستار اجاره نانوایی لواشی دولتی

....

لوکیشن

سهمیه: 300

جواز: دولتی

پخت روزانه: 10

پول پیش: 100000000

اجاره: 0