با سلام شاطر ۳ کاره وخمیر گیر ه لواش هستم

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09014856956

شاطر ۳ کاره و خمیر گیر لواش هستم

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۱۵