جویای کار. شاطر بربری ام تهران و اهواز

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09106793612

شاطر بربری ام زنجانی الانم تهران ام شاطری فقط تهران و اهواز کار خوب حقوق خوب

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: