شاطر بربری هستم

11 ماه قبل

محل
البرز / کرج
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09223042958

دنبال کار فقط تو کرج ۲۵ سالمه

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: بیش از ده سال