شاطره سه کاره جویای کار

11 ماه قبل

محل
تهران / جاده ساوه
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09195796718

شاطر سه کاره کاره جویای کار

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۳۰سال