خمیر گیر بربری هستم حرفه ای جویای کار

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09231232615

خمیر گیر بربری هستم حرفه ای سالم بدون دود جویای کار

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: