نیازمند خمیر گیر یا شاطر با حقوق ۳۵۰ با خوراکخشگه۴۰۰

11 ماه قبل

محل
تهران / قلعه حسن خان
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
نیازمند همکار
شماره تلفن 09196107268

مشتی باشه لطفا

شهر قدس گودرزی شمالی

لوکیشن

میزان پخت: 7.8

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

بیمه: دارد

روزهای تعطیل: جمعه

حقوق: ۴۰۰

جای خواب: دارد

غذا: بر عهده کارگر