شاطر سکاره هستم

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09037337397

شاطر سکاره هستم تنهایی هم تا 5کیسه میتونم بپزم

لوکیشن

میزان پخت: بالا 12 کیسه

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: