نانوایی بربری برای اجاره میخواستم هر کسی هم شریک بخواد میام شاطر دستگاه هستم فقط تهران

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
اجاره مغازه
شماره تلفن 09195261054

سلام‌نانوایی بربری برای اجاره

تهران

لوکیشن

سهمیه: ۳۰۰

جواز: دولتی

پخت روزانه: ۵ الی ۱۰

قیمت:

پول پیش:

اجاره:

نوع پخت: دستگاه

پخش نان / جانونی: ندارد

آگهی دهنده: شخصی