شاطربربری هستم جویای کار پخت پایین باشه لطفا

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09198439579

باسلام شاطر بربری هستم جویای کار پخت زیاد بالا نباشه ممنون

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: سابقه کاری بالا