جویای کار

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09101611747

شاطر گرد پز هستم

لوکیشن

میزان پخت: فقط پخت بالا

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۵ سال