جویای کار

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
تافتون
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09387321200

من شاطر لواش هستم اگه تافتون باشه هم کار میکنم

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: سنتی

سابقه کار: ۱