بربری(چونه گیر خمیرگیر،شاطر)

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویایی کاردر خارج از کشور
شماره تلفن 09117093347

قصد کار کردن بصورت دائمی رو در خارج از کشور دارم.اربیل یا سلیمانیه باشه ک چه بهتر.شیرمال هم بلدم کامل اگه مایل باشه اونم میزنم.سالم و اهل هیچ گونه دود و دمی هم نیستم

زنجان،زرین اباد،روستای اوزان

لوکیشن

پاسپورت: دارم

تاریخ انقضاء: 1404/10/02

سابقه کار: ۱۰سال

وضعیت تاهل: مجرد