فروشی

12 ماه قبل

محل
مازندران / چالوس
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
فروش مغازه
شماره تلفن 09112680312

نان ساده ۱۸۰۰کنجدی۳۵۰۰تومان فقط جواز دم دستگاه فروشی هستش

مازندران مرکز شهر چالوس بازار روز چالوس هرچند تا کیسه در روزبپزی مشتری داره

لوکیشن

سهمیه: ۲۲۰کیسه

جواز: آزاد

پخت روزانه: ۱۰

قیمت: ۱۸۰۰

نوع پخت: دستگاه

مایل به معاوضه : نیستم

متراژ کل: ۴۰

نوع سند: جوازدم دستگاه

قیمت کل: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰یک میلیارد