دنبال نانوایی اجاره ای هستم

12 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
اجاره دار
شماره تلفن 09057800877

نونوایی لواش یا تافتون دستگاهی جهت اجاره تهران.حومه اگه موردی بود خبر بدی شیرینی محفوظه ممنون

تهران حومه

لوکیشن

سهمیه: ۳۰۰

جواز: دولتی

پخت روزانه: ۱۰

پول پیش: ۱۵۰

اجاره: ۳۰