خمیرگیر

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
نیازمند همکار
شماره تلفن 09190801521

به یک خمیرگیربربری نیازمندیم. دستگاه چونه گیرداریم

تجریش

لوکیشن

میزان پخت: 11

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

بیمه: ندارد

روزهای تعطیل: ندارد

حقوق: توافقی

جای خواب: دارد

غذا: شام