من شاطر سه کاره هستم جویای کار

11 ماه قبل

محل
تهران / شهریار
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن +989364044162

فرقی ندارد

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: 6سال