سلام لطفا جای خواب داشته باشه

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 0990978876

سلام لطفا با جای خواب

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: سنتی

سابقه کار: