شاطربربری

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09374933322

شاطربربریم همه مودل نون میپزم نیاز به کار داعم دارم سمت تهران پارس رسالت شمرانو سمت شرق تهران

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: زیاد