شاطر بربری تنوری.

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09233188929

شاطر بربری تنوری کسی خواست در خدمتم.

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: سنتی

سابقه کار: دارم