نیازمند خمیر گیر بربری

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
نیازمند همکار
شماره تلفن 09044845310

سالم بدون دود دم زبرزرنگ باشه وقت شناس تر تمیز

پاسداران شهدک شهید رجایی

لوکیشن

میزان پخت: 6

نوع کار: دائمی

نوع پخت: سنتی

بیمه: ندارد

روزهای تعطیل: نداریم

حقوق: 350

جای خواب: دارد

غذا: شام