فروش جواز و وسایل نانوایی بربری

12 ماه قبل

محل
مازندران / سلمانشهر
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
فروش مغازه
شماره تلفن 09125649172

تخفیف پایه معامله

مازندران .سلمانشهر (متل قو )بر خیابان اصلی

لوکیشن

سهمیه: ۱۹۰

جواز: آزاد

پخت روزانه: ۱۰ کیسه

قیمت: ۱۸۰۰

نوع پخت: دستگاه

مایل به معاوضه :

متراژ کل: ۷۰

نوع سند: جواز

قیمت کل: ۴۵۰ میلیون تومان .