نانوایی بربری دستگاهی برای اجاره میخوام پیشوا ورامین پاکدشت و اطراف فرقی نداره سالم و کاری

12 ماه قبل

محل
تهران / پاکدشت
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
اجاره دار
شماره تلفن 09030594144

. .

.

لوکیشن

سهمیه: تا ۳۰۰تا

جواز: ندارد

پخت روزانه: تا ۱۰تا مشکلی ندارم

پول پیش: ۶۰

اجاره: .