سلام شاطر بربری هستم همه مدل میپزم

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09195469120

سلام شاطر بربری هستم همه مدل میپزم سالم بدون دود دم

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: