دستگاه ۳کاره فروشی

3 سال قبل

محل
ایلام / ایوان
دسته بندی
نان سنتی خراسان
زیر دست بندی
فروش دستگاه
شماره تلفن 09388110892

۳کاره فروشی

تهرون

لوکیشن

تعداد: ۱

میزان کارکرد: بیش از یکسال

مایل به معاوضه : نیستم

قیمت: ۲میلیون