فروش مجوز و همه دمو دستگاه پخت لواش

8 ماه قبل

محل
مازندران / نور
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
فروش جواز
شماره تلفن 09156417132

جواز با دستگاهاش سهمیه روزانه ۵ کیسه قابل افزایش تا ۱۲کیسه

نور بلوار امام

لوکیشن

سهمیه: ۱۴۲

جواز: دولتی

محدوده فعالیت: بله

پول پیش: ۶۰میلیون تومن

اجاره: ۸میلیون تومن

قابل انتقال: قابل انتقال در محدوده

فروش: به همراه دستگاه

قیمت: ۲۸۰ میلیون تومن