خمیر گیر

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09939885786

خمیر گیر هستم سالم

لوکیشن

میزان پخت: بالا 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: سنتی

سابقه کار: ۴سال