شاطر هستم

11 ماه قبل

محل
گیلان / رشت
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09386067195

شاطر حرفه ای هستم هرکجا بخوایید میام

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۲۰سال سابقه کار