کاردک خامه نیازمندم

2 سال قبل

محل
بوشهر / خورموج
دسته بندی
قنادی
زیر دست بندی
خریدار مواد اولیه
شماره تلفن 02123121

پلاستیکی یا استیل باشه

بوشهر خیابان اصلی

لوکیشن

تعداد: 50

قیمت: 000000