جویای کارم

3 ماه قبل

محل
خراسان شمالی / آشخانه
دسته بندی
فانتزی
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 0910112233

توضیحات

آدس

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع دستگاه: دستگاه

بیمه: دارد

سابقه کار: 2