جویای کارم

3 سال قبل

محل
خراسان شمالی / آشخانه
دسته بندی
فانتزی
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 0910112233

توضیحات

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: 2