خریدار جواز بربری

11 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
خریدار جواز
شماره تلفن 09128603150

فقط خود جواز رو خرید میشود

تهران

لوکیشن

سهمیه: ۳۰۰

جواز: آزاد

قابل انتقال: باشه

قیمت: ۲ میلیارد