فروش جواز وسایل

12 ماه قبل

محل
مازندران / سلمانشهر
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
فروش مغازه
شماره تلفن 09114779925

جوازوامکانات نانوایی بربری

سلمانشهر(متل قو )بر خیابان اصلی سر جمشید آباد

لوکیشن

سهمیه: ۱۹۰

جواز: آزاد

پخت روزانه: ۱۰

قیمت: ۱۸۰۰

نوع پخت: دستگاه

مایل به معاوضه : فروش نقد

متراژ کل: ۷۰

نوع سند: جواز

قیمت کل: ۴۵۰میلیون