شاطره دستگاه سه کار هستم مجرد جوان بدون دود دم فقط نون درار داشته باشد

12 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09365961346

شاطره دستگاه سه کاره هستم مجرد جوان بدون دود دم فقط نون درار داشته باشد

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: