شاطره بربریم همه مدل میپزم داعمی باشه سمته شرق تهران تهران پارس رسالت شمیران نو خاک سفید

12 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09374933322

شاطر همه کارم بربری سمته شرق تهران تهران پارس خاک سفید رسالت شمیران نو

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: بالا