جویایه کار

12 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09374933322

شاطر همهدمودل میپزم داعمی باشه

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: دائمی

نوع پخت: سنتی

سابقه کار: