شاطر دستگاه سه کاره هستم مجرد جوان بدون دود دم فقط نون درار داشته باشه ممنون

12 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09365961346

شاطر دستگاه سه کاره هستم جوان مجرد بدون دود دم فقط نون درار داشته باشه ممنون

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: